Loading

Ernest Miller Hemingway

Edgar Allan Poe
•    he was born in 1809, poem-writer, story-teller, critic
•    he lost both of parents and his childhood wasn’t nice
•    he tried to committed suicide
•    master of horror in literature and he was first who used detective in literature
writing:
The Raven and Other Poems – never more
The Murders In The Rue Morgue

Mark Twain
•    he was born in 1835, story-writer
•    MT is only nick – it means depth water on Mississippi
•    he lost father and his brother bought printing-works
writing:
Adventures of Huckleberry Finn

John Steinbeck
•    he was born in 1902, story-writer
•    he studied university (biology, English literature)
•    in 1962 he hot a Nobel price
writing:
The Grapes of Wrath
Of Mice and Men

Ernest Miller Hemingway
•    he was born 21st July in 1899, in Illinois
•    his father is doctor and he had 6 brothers and sisters
•    American novel-writer, story-teller, journalist
•    main representatives of Lost generation
-    Lost generation – group of American authors in 20th century, they tried what is it war and they ceased (= přestat) believe in American dream, typical is regret and scepticism (= zklamání a skepse)
life:
•    he left home and became journalist after his school living exam and in 1918 he left to Italian, because of go to war like volunteer of Red cross, he was wounded (= raněn) – first wounded American – famous
•    after war he backed to the USA, he got married in 1920 (wife Halley), he had son
•    like foreign journalist he went with family to Paris where he met Gertrude Stain
-    she said: “My country is America, my home is Paris.” and she taught: “America is new world and Europe is old world, if you want be good writer you must know old world and how the people in old world wrote.”
-    Lost generation sucked from (= čerpat z) Shakespeare
•    he got married second wife in 1927 (wife Pauline), he had 2 sons again
•    he became writer, after that he travelled to Africa and to Spain
•    during the 2nd world war he lived in Cuba with his third wife (Marta) and in 1944 he was in London like journalist, where he met his forth wife (Mary)
•    after that he backed to USA
•    in 1953 he got Pulitzer price
•    in 1954 he got Nobel price for literature, for The Old man and the sea
•    at the end of life, he had psychic depression and in 1961 he committed suicide
style:
•    representation of psychic of person, method glacier – 1/8 (one eighth) is above water level, it is mean 1/8 of psychic of person we can see and know but the other is under his water level
•    he wrote about men, who had dangerous life (fisherman, soldiers)
•    it is celebration of their courage
•    subject: his writing is inspired of personal experience, war
writing:
•    The Old man and the sea
•    For Whom the Bell Tolls
•    A Farewell to Arms
Hlavním hrdinou této knihy je stařičký Santiago. Byl to vynikající rybář. V poslední době ho však opouštějí nejen síly, ale i štěstí. Už osmdesát dní neulovil žádnou větší rybu. Taky proto ho musel na příkaz rodičů opustit jeho mladý pomocník a přítel. Ten s ním nejen jezdil na ryby, ale nosil mu i jídlo a staral se o toho dobrosrdečného vyzáblého staříka, jehož ruce byly zjizvené hlubokými zářezy od toho, jak se lopotil s těžkými rybami na šňůrách. Žádná z těch jizev ale nebyla čerstvá. Všechno na něm bylo staré, až na jeho oči. Ty měly stejnou barvu jako moře a hleděly vesele a nezkroušeně. Když měl oči zavřené, byla jeho tvář jako bez života. Jednoho dne brzy zrána se stařec vypraví na břeh daleko od břehu a doufá, že konečně prolomí svou smůlu. A skutečně. Na udici mu zabere kousek, který sice nevidí, ale tuší, že půjde o jeho největší úlovek. Ryba ho však překvapí a táhne ho i s loďkou na širé moře. Santiago je po několika hodinách velice vyčerpán, ruce má rozedřené, hrdlo vyschlé. Ryba má ale výdrž a vytrvale pluje dál. Mezitím se zešeří a přichází večer. Loďka stále šplouchá černou vodou. Santiago probdí velice nezvyklou a fyzicky náročnou noc. Ryba se ale ani ráno nevzdá. Starci pomalu docházejí síly a chvilkami nemá daleko k mdlobám, přesto se mu nakonec podaří rybu, po dlouhém a namáhavém boji, hlavně díky svým dlouholetým zkušenostem a vytrvalosti zabít. Je mu jí velice líto, protože byla mimořádně klidná, sebevědomá a nebojácná a on ji za to obdivoval. Přiváže ji k loďce a vydává se k domovu. Po cestě mu ji však přes všecko jeho úsilí sežerou žraloci. Stařec nadobro vyčerpán se tedy vátí do své prosté chatrče z bambusu a usne. Ránu u moře postává skupinka lidí a nevěřícně a obdivně hledí na obrovitou kostru, přivázanou ke starcově loďce.Stařec a moře je symbolická novela. Zachycuje hluboce lidský příběh prostého starce, který vedl statečný ač beznadějný boj s mořem a žraloky o svůj úlovek a stala se obrazem nikdy nekončícího zápasu člověka s přírodou. Jejím smyslem je poukázat na obrovskou lidskou statečnost nezdolnou duševní sílu. Novela, která je zároveň autorovým životním krédem, plným právem přispěla k k tomu, že se Ernest Hemingway stal největší postavou americké literatury první poloviny 20. století. Knihy je napsána pro Hemingwaye charakteristickým novátorským stylem, který se vyznačuje hlavně skrytou dramatičností zdánlivě střízlivých popisů a strohostí výpovědí. Jeho hrdinové prokazují mimořádně lidské kvality. Je napsána poutavým úsporným stylem, který doprovází určitá dynamika. Autor použil chronologický kompoziční postup. Ze stylistických postupů je ve velké míře zastoupen hlavně úvahový a popisný. Jazyk je spisovný, objevuje se zde spousta cizích slov – převážně z rybářského prostředí.

Žádné komentáře:

Okomentovat